рефераты
рефераты рефераты
 логин:   
 пароль:  Регистрация 

МЕНЮ
   Архитектура
География
Геодезия
Геология
Геополитика
Государство и право
Гражданское право и процесс
Делопроизводство
Детали машин
Дистанционное образование
Другое
Жилищное право
Журналистика
Компьютерные сети
Конституционное право зарубежныйх стран
Конституционное право России
Краткое содержание произведений
Криминалистика и криминология
Культурология
Литература языковедение
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Международные отношения и мировая экономика
Менеджмент и трудовые отношения
Музыка
Налоги
Начертательная геометрия
Оккультизм и уфология
Педагогика
Полиграфия
Политология
Право
Предпринимательство
Программирование и комп-ры
Психология - рефераты
Религия - рефераты
Социология - рефераты
Физика - рефераты
Философия - рефераты
Финансы деньги и налоги
Химия
Экология и охрана природы
Экономика и экономическая теория
Экономико-математическое моделирование
Этика и эстетика
Эргономика
Юриспруденция
Языковедение
Литература
Литература зарубежная
Литература русская
Юридпсихология
Историческая личность
Иностранные языки
Эргономика
Языковедение
Реклама
Цифровые устройства
История
Компьютерные науки
Управленческие науки
Психология педагогика
Промышленность производство
Краеведение и этнография
Религия и мифология
Сексология
Информатика программирование
Биология
Физкультура и спорт
Английский язык
Математика
Безопасность жизнедеятельности
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
Ветеринария
Делопроизводство
КредитованиеГлавная > Программирование и комп-ры > Розробка та виконання програм на мові Pascal

Программирование и комп-ры : Розробка та виконання програм на мові Pascal

Розробка та виконання програм на мові Pascal

Заняття №3.

Розробка та виконання програм на мові Pascal.

Мета: систематизація знань, формування вмінь і навичок, розробки та

виконання на ЕОМ найпростіших програм на мові Pascal.

Теоретичні відомості.

Програма на мові Pascal складається:

розділ оголошень;

розділ текстів процедур і функцій;

розділ основного блоку.

Розділ оголошень

program заголовок програми:

{ $…} глобальні директиви компілятора:

uses підключаємі бібліотеки:

label розділ оголошення глобальних міток:

const розділ оголошення глобальних констант:

type розділ оголошення глобальних типів:

var розділ оголошення глобальних змінних:

Розділ текстів процедур і функцій

procedure (function)

label розділ оголошення локальних міток:

const розділ оголошення локальних констант:

type розділ оголошення локальних типів:

var розділ оголошення локальних змінних:

begin основний блок процедури або функції:

end;

Розділ основного блоку програми.

begin основний блок програми:

end.

Програми діляться на прості(лінійні), розгалужені та циклічні. В

простих програмах відсутні будь-які перевірки умов та використовуються

лінійні оператори. В розгалужених можуть бути оператори умовного та

безумовного переходу.

Умовні:

скорочена форма IF умова THEN опер.

повна форма IF умова THEN опер.1 ELSE опер. 2

Оператор безумовного переходу – GOTO «мітка».

Оператор множинного вибору:

CASE вираз OF

мітка1: опер. 1;

мітка2: опер. 2;

END;

Розрізняють три способи організації циклів:

1) цикл з параметром (FOR .. TO .. DO);

1) цикл з післяумовою(REPEAT UNTIL);

1) цикл з передумовою(WHILE .. DO).

Індивідуальне завдання.

Варіант №3.

Скласти та виконати на ЕОМ програми розв’язування слідуючих задач:

Задача 1.

Обчислити та вивести на очищений екран з К-ї позиції L-го рядка в

форматованому вигляді значення вихідних даних та результатів обчислення

виразу:

Обчислити значення виразу на ЕОМ для значень:

A=-6, b=6.4, c=8.85, k=20, l=10

Задача 2.

Обчислити значення даної функції, використовуючи оператори IF_THEN,

IF_THEN_ELSE (два варіанти програми):

Виконати для: a=-2.3, b=-8, t1=-4.5, t2=1.2*10-3, t3=4.3

Задача 3.

Обчислити та вивести на екран в стовпчик таблицю значень функції:

Для значень Х із проміжку Х=[-3,5] з кроком h=1.2

Скласти програми, використавши всі структури циклів.

Задача 1:

program zanattia3;

uses crt;

const

k=20;

l=10;

a=-6;

b=6.4;

c=8.85;

var

f:real;

begin

clrscr;

f:=(exp(a)+2*ln(b+c))/(arctan(b))+a*b;

gotoxy(k,l);

textcolor(2);

write('Вiдповiдь : ');

textcolor(3);

write(f:7:5);

textcolor(14);

write(' при а=-6, в=6.4, с=8.85');

end.

Р Е З У Л Ь Т А Т И Р О Б О Т И П Р О Г Р А М И :

____________________________________________________________________________

__

Вiдповiдь : -34.54943 при а=-6, в=6.4, с=8.85

____________________________________________________________________________

__

Задача 2:

program zanattia3_variant1;

uses crt;

const

a=-2.3;

b=-8;

t1=-4.5;

t2=1.2e-3;

t3=4.3;

var

y,t:real;

function obch(t:real):real;

begin

if t>3 then obch:=exp(t)/ln(t);

if t=-3)) then obch:=sin(t)/cos(t)+sqrt(a*b+b);

end;

begin

clrscr;

t:=t1;

y:=obch(t);

writeln('при t=',t:7:3,' вiдповiдь : ',y:7:3);

t:=t2;

y:=obch(t);

writeln('при t=',t:7:3,' вiдповiдь : ',y:7:3);

t:=t3;

y:=obch(t);

writeln('при t=',t:7:3,' вiдповiдь : ',y:7:3);

end.

Р Е З У Л Ь Т А Т И Р О Б О Т И П Р О Г Р А М И :

____________________________________________________________________________

__

при t= -4.500 вiдповiдь : 18.500

при t= 0.001 вiдповiдь : 3.226

при t= 4.300 вiдповiдь : 50.527

____________________________________________________________________________

__

program zanattia3_variant2;

uses crt;

const

a=-2.3;

b=-8;

t1=-4.5;

t2=1.2e-3;

t3=4.3;

var

y,t:real;

function obch(t:real):real;

begin

if t>3 then obch:=exp(t)/ln(t) else

if t5;

end.

Р Е З У Л Ь Т А Т И Р О Б О Т И П Р О Г Р А М И :

____________________________________________________________________________

__

y=35.00000 при x=-3.00000

y=18.68000 при x=-1.80000

y=8.12000 при x=-0.60000

y=3.32000 при x=0.60000

y=4.28000 при x=1.80000

y=11.00000 при x=3.00000

y=23.48000 при x=4.20000

____________________________________________________________________________

__

program zanattia3_variant2;

uses crt;

var

y:real;

x:real;

h:real;

begin

clrscr;

x:=-3;

h:=1.2;

while x<5 do begin

y:=2*sqr(x-1)+3;

writeln(' y=',y:7:5,' при x=',x:7:5);

x:=x+h;

end;

end.

Р Е З У Л Ь Т А Т И Р О Б О Т И П Р О Г Р А М И :

____________________________________________________________________________

__

y=35.00000 при x=-3.00000

y=18.68000 при x=-1.80000

y=8.12000 при x=-0.60000

y=3.32000 при x=0.60000

y=4.28000 при x=1.80000

y=11.00000 при x=3.00000

y=23.48000 при x=4.20000

Висновок: закріпив основні навички роботи з усіми видами циклів, умов,

рівнянь та математичнимх функцій в Torbo Pascal, виконав всі завдання по

розробці програм з циклами та розгалудженнями, які надає мова Pascal.

-----------------------

[pic]

[pic]

[pic]
Информационная Библиотека
для Вас! 

 Поиск по порталу:
 

© ИНФОРМАЦИОННАЯ БИБЛИОТЕКА 2010 г.