рефераты
рефераты рефераты
 логин:   
 пароль:  Регистрация 

МЕНЮ
   Архитектура
География
Геодезия
Геология
Геополитика
Государство и право
Гражданское право и процесс
Делопроизводство
Детали машин
Дистанционное образование
Другое
Жилищное право
Журналистика
Компьютерные сети
Конституционное право зарубежныйх стран
Конституционное право России
Краткое содержание произведений
Криминалистика и криминология
Культурология
Литература языковедение
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Международные отношения и мировая экономика
Менеджмент и трудовые отношения
Музыка
Налоги
Начертательная геометрия
Оккультизм и уфология
Педагогика
Полиграфия
Политология
Право
Предпринимательство
Программирование и комп-ры
Психология - рефераты
Религия - рефераты
Социология - рефераты
Физика - рефераты
Философия - рефераты
Финансы деньги и налоги
Химия
Экология и охрана природы
Экономика и экономическая теория
Экономико-математическое моделирование
Этика и эстетика
Эргономика
Юриспруденция
Языковедение
Литература
Литература зарубежная
Литература русская
Юридпсихология
Историческая личность
Иностранные языки
Эргономика
Языковедение
Реклама
Цифровые устройства
История
Компьютерные науки
Управленческие науки
Психология педагогика
Промышленность производство
Краеведение и этнография
Религия и мифология
Сексология
Информатика программирование
Биология
Физкультура и спорт
Английский язык
Математика
Безопасность жизнедеятельности
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
Ветеринария
Делопроизводство
КредитованиеГлавная > Программирование и комп-ры > Работа с системой Accel Eda

Программирование и комп-ры : Работа с системой Accel Eda

Работа с системой Accel Eda

| |

| |

| |

| |

| |

|ЗМІСТ. |

| |

| |

|стор. |

|1. Вступ. 2 |

|2. Конфігурація робочих параметрів. 3 |

|3. Виконання креслення. 3 |

|а) розміщення елементів; |

|б) з’єднання елементів; |

|в) інші команди; |

|4. Редагування. 4 |

|а) основні прийоми редагування; |

|б) властивості елементу; |

|в) розміщення тексту; |

|г) інші команди; |

|5. Робота з шарами. 5 |

|6. Запис, відкриття та друк проекту 6 |

|Креслення електричної |

|принципової схеми 7 |

| | | | | |КР.7-091402.07.13.ПЗ |

| | | | | | |

|Из|Лис|№ |Подпи|Дат| |

|м |т |Документа|сь |а | |

|Разраб| | |1.3|Курсова робота |Лит. |Лист |Листов |

|. | | |.00|Системи автоматизованого | | | |

| | | | |проектування | | | |

|Провер| | | | |л| | | |7 |

|. | | | | | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| |

| |

| |

|1. ВСТУП |

| |

| |

|Системи автоматзованого проектування (САПР) являють собою принципово новій |

|підхід до процесу розробки приладів та устаткування. |

|Завдяки тому, що значна частина розрахунків та виконання багатьох однотипових |

|функцій покладається на ЕОМ значно полегшуеться праця конструктора. Зберігання |

|та відтворення проектів стає зручним та швидким. Застосовуючи передові |

|технології, над розробкою певного проекту можуть працьювати декілька інженерів |

|або навіть цілий інститут. |

|Ці системи можуть використовуватися у будь-якій сфері виробництва. Не |

|виключенням є радіоелектроніка, з великою кількістю компонентів та суворими |

|законами струмів. У цій галузі створено багато програм (Electronic WorkBench, |

|MicroCap, Pcad, Accel EDA). |

|Accel EDA – універсальна система проектування, яка дозволяє не тільки виконувати|

|креслення принципових електричних схем, але і розробку монтажної плати з |

|можливістю автоматичної оптимізації розташування провідників, а також створення |

|нової бази даних компонентів. |

| |

| |

| |

| | | | | |КР.7-091402.07.13.ПЗ |Лис|

| | | | | | |т |

| | | | | | | |

| | | | | | |2 |

| | | | | | | |

|Из|Лис|№ |Подпи|Дат| | |

|м |т |Документа|сь |а | | |

| |

| |

|Темою даной курсової роботи є робота в системі Accel EDA, точніше виконання |

|креслення принципової електричної схеми. |

| |

|2. Конфігурація робочих параметрів |

|Пред тим, як розпочинати виконання креслення потрібно провести початкову |

|конфігурацію робочих параметрів. Це робиться за допомогою меню Option Configure.|

| |

|Спочатку треба визначити розміри креслення (Workspace Size). В даному випадку |

|всановлюємо формат А3. |

|Далі обираємо систему виміру (Units). Тут ми можемо обирати між mm (міліметри), |

|inch (дюйми) та mil (0,001 дюйма або 0,0254 міліметра). Обираємо значення mm. |

|Для зручності, в меню Option Grids встановлюємо розмір сітки, до якої будуть |

|прив’язуватись компоненти креслення. Для невеликої схеми це значення можна |

|обрати 2 або 3 міліметри. |

|Рамку та штамп для обраного формату встновлюємо в Option Sheets. На закладинці |

|Titles в пункті Title Block обираємо Select і далі вказуємо ім’я потрібного |

|файлу (файли стандартного оформлення мают розширення *.ttl, і знаходяться в |

|директорії Titles). Якщо потрібного стандартного типу рамки немає (як правило |

|його і нема), то її можна накреслити та записати в директорію Titles вказавши |

|розширення файлу *.ttl. |

|В системі Accel EDA база даних компонентів розділена по типу та функціональному |

|призначенню компонентів на бібліотеки. Щоб мати можливість використовувати |

|елемент схеми потрібно відкрити відповідну бібліотеку. Це робиться за допормоги |

|команди меню Library Setup. Після того, як з’явилося вікно Library Setup |

|натискаемо кнопу Add та обираємо потрібну нам бібліотеку (бібліотеки електронних|

|компонентів знаходяться в каталозі Lib та мають розширення *.lib). Обравши |

|необхідні бібліотеки можна приступати до виконання самого креслення. |

| |

|3. Виконання креслення. |

| |

|а) Основними елементами креслення є електронні компоненти (part) та провідники |

|(wire), за допомогою яких вони з’єднуються. |

|Щоб помістити на креслення будь-який компонент виконуємо команду Place Part. Щоб|

|обрати конкретний елемент потрібно на будь-якій частині робочого поля натиснути |

|ліву клавішу миші. В розділі Library обираємо необхідну бібліотеку (якщо було |

|відкрито більше ніж одна), а в розділі Component Name обираємо саме елемент. |

|Кнопка Browse дає зображення компонента. В графі Value вказуємо номінал |

|елемента. Графа RefDes потрібна для вточнення позиційного номеру єлемента (в |

|основному це робиться автоматично). На закінчення натискаємо кнопку ОК. Тепер ми|

|маємо змогу розставляти обраний нами єлемент по полю креслення, натискаючи |

|кожного разу ліву клавішу. Для того щоб повернути елемент потрібно, не |

|відпускаючи клавіші миші, натиснути кнопку "R". |

| | | | | |КР.7-091402.07.13.ПЗ |Лис|

| | | | | | |т |

| | | | | | | |

| | | | | | |3 |

| | | | | | | |

|Из|Лис|№ |Подпи|Дат| | |

|м |т |Документа|сь |а | | |

| |

| |

|Кнопка”F” дозволяє зробити дзеркальне відображення обраного елементу. |

|б) Для з’єднання компонентів використовується команда Place Wire. Для того, щоб |

|з’єднати дві точки схеми потрібно підвести курсор до першої з них, натиснути |

|ліву клавішу миші та на відпускаючи її перевести його до другої точки і |

|відпустити клавішу. Щоб зафіксувати цей провідник потрібно натиснути та |

|відпустити праву клавішу. |

|Існує три види розположення провідників: будь-який (Ortho=Any), під кутом 90 |

|градусів (Ortho=90), та під кутом 45/90 градусів (Ortho=45). Обрати ці режими |

|можна за допомогою команди Option Configure в розділі Orthogonal Modes. |

|Змінювати ці режими можна за допомогою клавіші "O". |

|В тому випадку коли наступний провідник перетинається з накресленим раніше та |

|потрібно, щоб на місці перетинання було електричне з’єднання то необхідно на |

|цьому місці відпустити і знову натиснути ліву клавішу миші та продовжувати |

|з’єднання. Після того, як провідник буде зафіксований в цьому місці з’явиться |

|точка. Якщо ця точка звилася помилково, то щоб її стерти потрібно спочатку |

|стерти весь провідник, а потім накреслити його знову, але на перетинанні клавішу|

|не відпускати. |

|На складних схемах використовуються шини. Для того щоб помістити шину на |

|кресленні обираємо команду Place Bus та розміщуємо її на схемі. Тепер, щоб |

|з’єднати компонент з шиною достатньо підвести провідник до перетину з нею. |

|в) Якщо на схемі є нестандартні елементи, які не входять до бібліотек, то їх |

|можна накреслити за допомогою команд Line, Arc, Polygon. Всі вони дозволяют |

|креслити геометричні примітиви. |

|Place Line: креслить лінію, вказавши її початок та кінець. |

|Place Arc: креслить коло або дугу. Для того, щоб накреслити коло потрібно |

|спочатку натиснути та відпустити ліву клавішу, тим самим відмітити початок |

|радіусу, відвести курсор на потрібну відстань та знову натиснути ліву клівішу. |

|На екрані з’явиться коло вказаного радіусу. Щоб помістити дугу вказуемо її |

|початок а потім, не відпускаючи клавішу, її кінець. Після цього потрібно вказати|

|радіус зкривлення. |

|Place Polygon: креслить многокутник. |

| |

|4. Редагування. |

|а) Основним засобом редагування креслення є виділення потрібного об’єкту за |

|допомогою миші. Виконується ця операція в наступному порядку: на пенелі команд |

|(Command Toolbar) обираємо кнопку зі стрілкою (Select), потім підводимо курсор |

|до потрібного елемента та натискаємо ліву клавішу. При цьому даний елемент |

|виділяється жовтим коліром. Тепер подальші операції редагування будуть |

|стосуватись лише виділеного елемента. Але іноді буває потрібно зробити одну й ту|

|саму команду над групою компонентів, для цього утримуючи клавішу Ctrl можна |

|обрати декілька компонентів. Існує інший спосіб видаленя декількох елементів: |

|натиснувши та утримуючи ліву клавішу ми тим самим помічаємо один з кутів |

|прямокутника тапер відводячи курсор побачемо прямокутник окреслений пунктирною |

|лінією. |

| | | | | |КР.7-091402.07.13.ПЗ |Лис|

| | | | | | |т |

| | | | | | | |

| | | | | | |4 |

| | | | | | | |

|Из|Лис|№ |Подпи|Дат| | |

|м |т |Документа|сь |а | | |

| |

| |

|Відпустивши клавішу, все, що повністю потрапило під зону виділення стане жовтим |

|коліром. За допомогою клавіші Shift можна змінювати розміри та надписи |

|бібліотечних елементів. |

|б) Як і на будь-якій принциповій електричній схемі, кожен елемент повинен мати |

|своє позіційне обозначення. В Accel EDA нумерація елементів виконується |

|автоматично по мірі того, як відповідний компонент з’являється на кресленні. Але|

|в деяких випадках потрібно змінити номер елемента. Для цього потрібно виділити |

|елемент, як було описано вище, натиснути праву клавішу та обрати команду |

|Properties. На закладинці Symbol в графі Ref Des можна ввести нове значення. Тут|

|також можна ввести номінал елемента (Value). В граіфі Visibility можна обрати, |

|які параметри будуть відображатися на екрані та виводитися на друк. |

|в) Інколи на кресленні потрібно розмістити пояснювальні записи або назви деяких |

|елементів. Для цього існує команда Place Text. Коли натиснути на ліву клавішу в |

|зоні робочого поля, то з’явиться вікно, де можна ввести потрібний текст та |

|завдати його параметри (розміщення, шрифт). Після введеня тексту потрібно |

|натиснути на клавішу ОК та вказати де саме розміщати надпис. Тексту також можна |

|повертати (клавіша R) та пересовувати за допомогою миші. |

|г) Port, Pin, Ref Point-це необхідні в деяких випадках команди. Приведемо їх |

|короткий опис. |

|Place port: використовується у тих випадках, коли потрібно вказати між точками |

|схеми наявність електричного контакту але звичайне з’єднання їх за допомогою |

|команди Wire незручне. Для цього двом або більше точкам приписують порти з |

|однаковою назвою. |

|Place Pin: розміщує на робочому полі вільні контакти. |

|Place Ref Point: необхідна в тому випадку, коли елемент записується в базу |

|даних. Саме до цієї точки прив’язується операція перетасування, повороту та |

|подібні. |

|5. Робота з шарами. |

|Шари зручно використовувати при конструюванні складних пристроїв, які |

|складаються з декількох окремих блоків. Всі операції з шарами знаходяться в меню|

|Options Sheet. |

|Щоб добавити новий шар в проект потрібно вказати його ім’я в полі Sheets Name та|

|обрати Add. Для того, щоб шар став поточним потрібно його обрати зі списку та |

|обрати команду Current. Видалити можна тільки пустий шар командою Delete (коли |

|цей шар не поточний). |

|Для кожного шару можна обрати свою рамку та штамп. Потрібно в меню Options |

|Sheets Titles обрати потрібни шар та відмітити пункт Custom, та обрати новий |

|стандарт рамки, як описувалося вище. |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| | | | | |КР.7-091402.07.13.ПЗ |Лис|

| | | | | | |т |

| | | | | | | |

| | | | | | |5 |

| | | | | | | |

|Из|Лис|№ |Подпи|Дат| | |

|м |т |Документа|сь |а | | |

| |

| |

|6. Запис, відкриття та друк проекту. |

|Під час роботи та після її завершенні потрібно записувати проект на диск. Це |

|робиться за допомогою команди File Save, де в полі File name вводиться дудь яке|

|і’мя. Розширення дописувати не потрібно, оскільки система автоматично його додає|

|(*.sch). |

|На наступному сеансі, для завантаження даних обираемо команду File Open, |

|позначаємо потрібний файл та натискаемо ОК. Або простіше в меню File знизу |

|знаходимо потрібне і’мя та натискаємо на ньому. |

|Перед друком спочатку потрібно встановити параметри принтеру в меню File Print |

|Setup. |

|Далі обираємо File Print. З’являеться вікно з набором параметрів друку. |

|Призначення параметрів: |

|Page Setup-всановлення області друку (Print Region щоб надрукувати всю схему |

|обераємо Sheet Extents ), коефіцієнт пропорційності (Image Scale для друку на |

|менших форматах), параметри (Rotate-поворот креслення на 90 градусів, Title-друк|

|рамки). Після того, як усі параметри обрано натискаємо Update Sheet та Close. |

|В спсску Sheets обираємо шар, який потрібно надрукувати. |

|Print Preview-дозволяє побачити розположення креслення на бумазі. |

|Generate Printouts-розпочинається друк проекту. |

| |

|Условні позначення: |

|Жирний шрифт – головні команди або пункти меню; |

|Курсив – підменю; |

|Підкреслений курсив – кнопки або коианди у вигляді кнопок. |

| |

| |

| |

| |

| |

| | | | | |КР.7-091402.07.13.ПЗ |Лис|

| | | | | | |т |

| | | | | | | |

| | | | | | |6 |

| | | | | | | |

|Из|Лис|№ |Подпи|Дат| | |

|м |т |Документа|сь |а | | |
Информационная Библиотека
для Вас! 

 Поиск по порталу:
 

© ИНФОРМАЦИОННАЯ БИБЛИОТЕКА 2010 г.