рефераты
рефераты рефераты
 логин:   
 пароль:  Регистрация 

МЕНЮ
   Архитектура
География
Геодезия
Геология
Геополитика
Государство и право
Гражданское право и процесс
Делопроизводство
Детали машин
Дистанционное образование
Другое
Жилищное право
Журналистика
Компьютерные сети
Конституционное право зарубежныйх стран
Конституционное право России
Краткое содержание произведений
Криминалистика и криминология
Культурология
Литература языковедение
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Международные отношения и мировая экономика
Менеджмент и трудовые отношения
Музыка
Налоги
Начертательная геометрия
Оккультизм и уфология
Педагогика
Полиграфия
Политология
Право
Предпринимательство
Программирование и комп-ры
Психология - рефераты
Религия - рефераты
Социология - рефераты
Физика - рефераты
Философия - рефераты
Финансы деньги и налоги
Химия
Экология и охрана природы
Экономика и экономическая теория
Экономико-математическое моделирование
Этика и эстетика
Эргономика
Юриспруденция
Языковедение
Литература
Литература зарубежная
Литература русская
Юридпсихология
Историческая личность
Иностранные языки
Эргономика
Языковедение
Реклама
Цифровые устройства
История
Компьютерные науки
Управленческие науки
Психология педагогика
Промышленность производство
Краеведение и этнография
Религия и мифология
Сексология
Информатика программирование
Биология
Физкультура и спорт
Английский язык
Математика
Безопасность жизнедеятельности
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
Ветеринария
Делопроизводство
КредитованиеГлавная > Программирование и комп-ры > MacOS

Программирование и комп-ры : MacOS

MacOS

Державний університет

“Львівська політехніка”

Кафедра ІСМ

РЕФЕРАТ

з курсу “Операційні системи КМ”

на тему:

“Mac OS Х, MacOS 9 і MacOS X Server”

Виконала:

Студентка гр. ІСМ-5М

Шаховська Наталя

Перевірив:

Галайко В.

Львів-2000

Огляд існуючих ОС

|ОС |Платфор|Архіт|Ядр|RAM |Об’є|Влас|Сторо|Переваги |Недоліки |

| |ма |ек-ту|о | |м |на |нні | | |

| | |ра | |(Мв)|жорс|файл|файл.| | |

| | |(bit)| | |тк |. |сист.| | |

| | | | | |диск|сист| | | |

| | | | | |у |. | | | |

| | | | | |(Мв)| | | | |

| | | | | |) | | | | |

|MacOS|Power |32 |мон|(8 |(120|HFS,|FAT, |Платформа |Не вигідна|

| |PC | |олі| | |HFS+|FAT32|для |для |

| | | |тне| | | |, |настільних |сервених |

| | | | | | | |ISO96|видав-ничих|прикладних|

| | | | | | | |60, |систем, |програм та|

| | | | | | | |UDF |гра-фічнрго|ігор |

| | | | | | | | |дизайну, | |

| | | | | | | | |Web-дизайну| |

| | | | | | | | |, офіс-них | |

| | | | | | | | |прикладних | |

| | | | | | | | |програм | |

|Linux|Intel, |32, |мон|8 |200-|Ext2|FAT, |Гнучка |Невелика |

| |Power |64 на|олі| |600 | |FAT32|основа для |кількість |

| |PC, |Alpha|тне| | | |, |Internet-кл|сучасних |

| |Alpha, |I | | | | |ISO96|ієнтів, |ігор і |

| |Motorol|Ultra| | | | |60, |Internet-, |відсутніст|

| |a 68K, | | | | | |UDF, |Intranet- і|ь |

| |SPARC, |SPARC| | | | |HFS, |файлових |побутових |

| |UltraSP| | | | | |SYSV,|серверів, |прикладних|

| |ARC, | | | | | |HPFS,|серверів |програм |

| |ARM, | | | | | |NTFS,|баз даних, | |

| |MIPS | | | | | |Minix|а також для| |

| | | | | | | | |зви-чайних | |

| | | | | | | | |офісних | |

| | | | | | | | |робіт | |

|FreeB|Intel, |32 |мон|8 |150-|UFS |FAT, |стабільна і|Мало |

|SD |експери|(Inte|олі| |350 | |ISO96|без-платна |офісного |

| |менталь|l), |тне| | | |60, |система для|програмног|

| |но Alpa|64 | | | | |NTFS |баз даних, |о |

| | |(Ultr| | | | | |Internet-, |забезпечен|

| | |a | | | | | |Intranet- і|ня, дуже |

| | |SPARC| | | | | |файлових |мало ігор |

| | |) | | | | | |серверів | |

|Solar|Intel, |32 |мон|Міні|Від |UFS |FAT, |стабільна |Мало |

|is |SPARC, |(inte|олі|мум |500 | |FAT32|система для|офісного |

| |UltraSP|l), |тне|32 | | |, |баз даних, |програмног|

| |ARC |64 | | | | |ISO96|In-ternet-,|о |

| | |(Ultr| | | | |60 |Intranet- і|забезпечен|

| | |a | | | | | |файлових |ня, дуже |

| | |SPARC| | | | | |серверів, |мало ігор |

| | |) | | | | | |Internet-Cl| |

| | | | | | | | |ient, | |

| | | | | | | | |Java-розроб| |

| | | | | | | | |ок | |

|SCO |Intel |32 |мон|32 |0,5-|VxFS|SS, | | |

|Unix | |(Inte|олі| |1 Гб|, |UFS, | | |

| | |l), |тне| | |BFW |SFS, | | |

| | |64 | | | | |FAT, | | |

| | |(на | | | | |ISO96| | |

| | |стаді| | | | |60 | | |

| | |ї | | | | | | | |

| | |розро| | | | | | | |

| | |б | | | | | | | |

| | |ки) | | | | | | | |

|OS/2 |Intel |32 |мон|(32 |(350|HPFS|FAT, |Стабільна |Недостатнь|

|Warp | | |олі| | |, |FAT32|система для|о |

|Serve| | |тне| | |JFS |, |підприємниц|програмног|

|r | | | | | | |VFAT,|ь-ких |о |

| | | | | | | |NTFS,|мереж, |забезпечен|

| | | | | | | |ext2f|кому-нікаці|ня для |

| | | | | | | |s, |й і |приватних |

| | | | | | | |HFS |серверів |користувач|

| | | | | | | | |транзакцій,|ів |

| | | | | | | | |об’єд-нує | |

| | | | | | | | |різні | |

| | | | | | | | |платфор-ми | |

|BeOS |Intel, |32 |MAC|(16 |(150|JFS |FAT, |Оптимальна |Для |

| |Power | |H | | | |FAT32|для |офіснрго |

| |PC | | | | | | |мультимедій|використан|

| | | | | | | | |них |ня |

| | | | | | | | |прикладних |відсутнє |

| | | | | | | | |програм |відповідне|

| | | | | | | | |(відео-монт|ПЗ |

| | | | | | | | |аж і | |

| | | | | | | | |звукова | |

| | | | | | | | |обробка) та| |

| | | | | | | | |ігор | |

|JavaO|Pentium|Від |мік|32 |Дист| | |Не залежить|Відсутніст|

|S | |32 до|роя| |анці| | |від |ь |

| | |128 |дро| |йно | | |платформи |стандартни|

| | | | | |від | | |сере-довища|х |

| | | | | |NT-с| | |підтримки |застосуван|

| | | | | |ерве| | |розробки |ь |

| | | | | |ра | | | | |

|Windo|SH3, |32 |мон|32 |1 | | |система з |Відсутніст|

|ws CE|MIPS | |олі| |ROM-| | |малим |ь |

| |39xx I | |тне| |2.5 | | |використанн|мультимеді|

| |4xx, | | | | | | |ям енергії |йних |

| |486, | | | | | | |для |прикладних|

| |Pentium| | | | | | |мобіль-них |про-грам і|

| |, Power| | | | | | |Handheld-ПК|трудоєм-ки|

| |PC, | | | | | | |і палитопів|х |

| |Motorol| | | | | | | |застосуван|

| |a, | | | | | | | |ь |

| |ARM/Str| | | | | | | | |

| |ongARM | | | | | | | | |

MacOS 9

5 жовтня 1999 року Apple оголосила про розробку нової операційної

системи - MacOS 9, істотно обновленої операційної системи, оснащеної

дев'ятьма новими функціями, що полегшують роботу в Інтернеті.. У MacOS 9

відбудеться дебют другого релsза пошукового механізму Sherlock - Sherlock

2. Ця унікальна пошукова система дозволить Вам легко знайти в Інтернеті

інформацію про цікавлячих Вас людей, новинах, а також допоможе знайти

потрібні товари, порівняти ціни, перевірити наявність товарів на складі, і

навіть брати участь в аукціонах.

Лідерами серед 50 нових функцій MacOS 9 є дев'ять удосконалень, що

полегшують роботу в Інтернет:

1. Sherlock 2 - пошуковий механізм, який не має аналогів, що дозволяє

легко знаходити новини й інформацію про конкретних людей в Інтернеті.

Крім того Sherlock 2 дозволяє конкретизувати напрямок пошуку за

допомогою так званих "каналів". За допомогою "каналів" пошуку

користувач зможе підказати Sherlock'у, що саме він хотів би знайти, що

відповідає даному слову або виразу - новини, людей, покупки і т.д.

Користувач може також створювати свої власні "канали" пошуку. Канал

"Покупок" дозволяє користувачу шукати товари одночасно з декількох

джерел, порівнювати товари, їхня наявність на складі, ціни відразу по

всіх серверах в однім зручному вікні;

2. Multiple Users feature - дозволяє декільком користувачам поділяти один

Макінтош, зберігаючи при цьому персональні настроювання Інтернету і

забезпечуючи неприступність власних файлів іншим користувачам;

3. Voiceprint password - забезпечує голосовий пароль на вхід у систему;

4. Keychain - дає можливість використовувати кожному користувачу декілька

паролів;

5. Auto Updating - автоматично обновляє ПО через Інтернет;

6. Encryption - дозволяє шифрувати інформацію для захисту від

несанкціонованого доступу;

7. Internet File Sharing - забезпечує доступ до вмісту папок і файлів

визначеним користувачам через Інтернет

8. Internet AppleScript - дозволяє користувачу автоматизувати задачі від

самих простих до самих складних

9. Network Browser, що дозволяє здійснювати пошук файлових серверів, FTP

серверів і веб-серверів так само просто, як у локальній мережі.

Ціна, доступність і вимоги до системи.

MacOS 9 буде доступна в США з 23 жовтня через авторизованих реселлерив

Apple по ціні 99 доларів MacOS 9 буде доступна по всьому світі в листопаді.

Apple пропонує знижку в 20 доларів покупцям MacOS 9, якщо в них уже є MacOS

8.5 і 8.6.

Для MacOS 9 необхідно наявність PowerPC-процесора 32Мб оперативної

пам'яті з включеною віртуальною пам'яттю. MacOS 9 оптимізована під процесор

PowerPC G4.

Mac OS X.

Mac OS X -- це цілком нова операційна система для Макінтош, що усюди

використовує сучасні технології, включаючи абсолютно новий користувальний

інтерфейс, іменований "Aqua". Mac OS X ще більше полегшує користувачам

роботу з комп'ютером, одночасно надаючи максимум можливостей для

професіоналів. Mac OS X цілком замінить теперішнє покоління операційних

систем для Макінтош протягом 12 місяців.

Нова технологія Aqua, створена Apple, є великим кроком вперед в

області користувацькінтерфейсів для персональних комп'ютерів. Aqua має

функцію "Dock" - революційно новий метод організації всіх об'єктів, - від

додатків і документів до web-вузлів і потокового відео. Aqua також подає

цілком новий Finder, що значно спрощує збереження, організацію і пошук

файлів, і уніфікує ці функції на комп'ютері, у локальних мережах і

Інтернет. Aqua пропонує приголомшливий новий зовнішній вигляд, із

підсвіченими і напівпрозорими елементами, такими як кнопки, панелі

скролінга і вікна, і флюідну анімацію, що робить роботу користувача більш

приємною.

Інтерфейс Aqua знаходив реальність завдяки новій графічній підсистемі

Mac OS X, що пропонує унікальну підтримку 2D, 3D і мультимедіа-графіки. 2D

графіка опрацьовується новою графічною системою "Quartz" від Apple, що

заснована на стандарті PDF, широко поширеному в Інтернет, і дозволяє "на

льоту" візуалізувати, згладжувати і комбінувати PDF-документи - унікальні

функції у світі операційних систем. 3D-графіка заснована на OpenGL,

найпоширенішій тривимірній графічній технології, а підтримка мультимедіа

базується на знаменитому стандарті QuickTime.

Серцем Mac OS X став Darwin, -- нове удосконалене ядро операційної

системи від Apple. Ядро Darwin схоже на Linux і пропонує таку ж підтримку і

відкриту модель доступу до вихідного коду, як і Free BSD Unix. Darwin дає

Mac OS цілком нову основу, пропонуючи користувачам Макінтош дійсний захист

пам'яті для більш високої надійності, що витискує багатозадачність для

більш "гладкої" взаємодії між додатками і стандартні мережні TCP/IP функції

для Інтернет. У результаті, Mac OS X є самою надійною і стійкою операційною

системою від Apple.

"М'яка" міграція. Apple розробила Mac OS X таким чином, щоб

забезпечити безболісну міграцію користувачів і розроблювачів із теперішніх

версій операційних систем для Макінтош. Mac OS X може працювати з більшістю

з 13,000 існуючих додатків для Макінтош без усяких модифікацій. Але для

того щоб цілком використовувати всі нові особливості Mac OS X,

розроблювачам потрібно буде "настроїти" свої додатки для використання

"Carbon", обновленої версії програмних інтерфейсів API (Application Program

Interfaces), використовуваних для програмування комп'ютера Макінтош.

Підтримка розроблювачів. Apple сьогодні також оголосила, що більше 100

головних розроблювачів заявили про свою підтримку нової операційної

системи, включаючи Adobe, Agfa, Connectix, id, Macromedia, Metrowerks,

Microsoft, Palm Computing, Quark, SPSS і Wolfram.

Доступність. Mac OS X буде випущена протягом 12 місяцівВона працює на

всіх комп'ютерах Apple Macintosh, що використовують процесори PowerPC G3 і

G4, і потребує не менше 64Мб оперативної пам'яті.

MacOS X Server

Apple випустила мережну операційну систему MacOS X Server. Зайнявши

належне місце в одному ряду з Windows NT, Novell NetWare і Linux, MacOS X

Server забезпечує спільний доступ до файлів, функції принт-сервера і

серверу для виходу в Internet, сервіси потокового мультимедіа.

MacOS X Server являє собою сучасну і надійну серверну операційну

систему з потужними умонтованими можливостями для застосування в таких

областях, як розробка і підтримка Internet і Intranet рішень, дизайну і

видавництва, створення і корпоративного використання.

Ключовими особливостями MacOS X Server є:

. Сучасне ядро, засноване на Mach і BSD 4.4, що забезпечує максимальну

продуктивність і надійність за допомогою організації багатозадачності,

захисти пам'яті й вдосконаленої віртуальної пам'яті.

. Apache 1.3.4, HTTP-сервер, на базі якого реалізовано більш половини

web-сайтів у світовій мережі Internet, пропонує можливості

масштабування від невеличкої робочої групи до вузла, що опрацьовує

мільйони звернень у день.

. WebObjects 4.01, що є лідируючою серверною платформою, орієнтованою на

створення і підтримку високопродуктивних масштабованих Internet і

Intranet додатків. Пакет надає зручні інструменти розробки, високу

продуктивність і повну підтримку Java, що робить WebObjects 4 важливою

віхою в розвитку такого класу додатків.

. NetBoot, нова функція, що дозволяє завантажувати і конфігурувати

залучені в мережу комп'ютери Macintosh безпосередньо із серверу,

зводячи адміністрування мережі до обслуговування єдиного Маку. NetBoot

дозволяє всім комп'ютерам у мережі використовувати ту саму базову ОС і

набір додатків, розміщені на сервері. Він дає повний контроль над

доступом користувачів, надаючи кожному з них безпечне звертання до

власних додатків, документам і персональним настроюванням робочого

оточення з будь-якого комп'ютера в мережі.

. Масштабована служба AppleShare, що обслуговує більше тисячі

користувачів і декілька тисяч відкритих файлів одночасно. Користувачі

можуть під’єднатись по мережних протоколах TCP/IP і AppleShare. Крім

того, робота серверу може контролюватися віддалено, із використанням

web-орієнтованих інструментів

До складу MacOS X Server входять також службові сервіси NetBoot і

Macintosh Management Services, призначені для рішення адміністративних

задач у мережах на базі комп'ютерів Macintosh.

Перша мережна ОС для платформи Macintosh являє собою стійке

середовище, що задовольнить високим вимогам художніх Web-студій на базі

Macintosh і інших компаній, що використовують клієнтів Macintosh. Тільки

одне застереження: процес навчання MacOS X Server більш трудомісткий, ніж у

випадку з будь-яким іншим Mac-продуктом.

Забудьте усе, що ви знали про Mac'ах. MacOS X не має нічого

загального з Macintosh, на якому виконується програма Finder. Це посилена

потужністю мікроядра на основі Mach 2.5 система, що квазісумісна із

середовищем Posix, а також містить у своєму складі всі найважливіші

програми-демони й утиліти, наявні в будь-якій системі Berkeley Science

Distribution (BSD) 4.4, у тому числі bind, sendmail, telnetd і ftpd.

В основі забезпечення надійності і паралелізму в MacOS X Server лежить

мікроядро Mach, що використовується й у таких ОС, як NextStep і Unix BSD.

По суті, MacOS X Server являє собою Unix-систему, що використовує графічний

інтерфейс користувача, що виглядає як Finder, а працює як комбінація Finder

і NextStep.

Проте, щоб користувачі Mac звиклись із думкою, що MacOS X Server - це

різновид Unix, буде потрібно час. Продукт набагато складніший від того, що

Apple пропонувала для користувачів Mac. І якщо ви плануєте використовувати

MacOS X Server не тільки для загальних задач організації спільного

використання файлів і Web-публікації, вам необхідно буде вивчити до дрібних

подробиць питання настроювання системи і мова сценаріїв.

Користувацький графічний інтерфейс являє собою модифіковану версію

Finder. Він використовує на подив просту Next-подібну систему навігації по

файловій системі.

Дещо приголомшувало те, що можна в режимі командного рядка

скористатися Unix-командами cd і ls, щоб "прогулятися" по вмісті вінчестера

свого Macintosh'а.

Клієнти Macintosh завжди ставили в безвихідь адміністраторів мереж

своїми проблемами. Але адміністрування Macintosh-мережі засобами MacOS X

Server не викликає утруднень.

Використовуючи технології NetBoot і сервіси Macintosh Management

Services, що входять до складу MaxOS X Server, можна успішно справитися з

трудностями конфігурування. Крім того, NetBoot і Macintosh Management

Services знизять витрати на обслуговування клієнтів Macintosh.

За допомогою NetBoot для кожного користувача створюється на сервері

профіль, робочий стіл і виділяється визначений обсяг дискового простору.

Коли клієнт включає свою систему, NetBoot завантажує ОС із серверу MacOS X

Server і запрошує користувача зареєструватися. Системи "стають" на

комп'ютери з такою же швидкістю, як якби вони завантажувалися з локальних

жорстких дисків (за умови, що всі клієнти не включають свої комп'ютери

одночасно). Для забезпечення оптимальної продуктивності компанія Apple

рекомендує використовувати мережу з пропускною здатністю 100 Мбіт/с або

комутує мережу на 10 Мбіт/с із каналом 100 Мбіт/с для підключення до

серверу.

За допомогою інструментарію NetBoot Desktop Admin можна призначати

додатки для всіх користувачів мережі. Щоб додаток став доступним для

клієнтів NetBoot, треба завантажити Admin, дати вказівку створити копію

Private даної програми, перезагрузитися, а потім инсталювати додаток як

звичайно.

NetBoot перетворює процедуру інсталяції додатків і їхньої модернізації

в нескладну задачу, обеоігаючи вас від тривалого процесу, що потребує

"провідини" кожної машини.

На жаль, із деякими додатками виникнули проблема, коли справа

торкнулася ліцензійних тонкощів. Наприклад, Photoshop дозволяє запускати

тільки одну копію програми з тим самим серійним номером, коли ваші системи

об'єднані в єдину мережу. І, незалежно від числа наявних у мене ліцензій,

це обмеження не дозволило мені використовувати даний додаток на декількох

системах одночасно. Тому перед інсталяцією своїх додатків за допомогою

NetBoot запросите постачальників, чи можуть вони надати вам мережні

ліцензії на свої програми. В даний час Apple допомагає декільком

постачальникам створювати прикладні програми, що коректно працюють із

NetBoot.

У MacOS X Server також входять сервіси Macintosh Management Services.

Після того як користувач зареєструється, завантажуються параметри установок

даного користувача, а також необхідні додатки. Внаслідок цього користувачі

можуть входити в мережу з будь-якого комп'ютера, залученого до мережі і

озброєного службами Macintosh Management Services, і використовувати свої

звичайні параметри установок. Ці сервіси доступні як для клієнтів NetBoot,

так і для клієнтів MacOS 8.1 (і вище).

У якості файла-серверу MacOS X Server являє собою досить швидку і

стабільну систему з вражаючими функціональними можливостями. Система

підтримує доступ до файлів, використовуючи Network File System і протоколи

FTP і HTTP.

Найбільшою проблемою MacOS X Server як файла-серверу є відсутність

підтримки клієнтів Server Message Block (SMB). Проте з Web-сайта групи

підтримки Macintosh доступно ПО Samba, портування якого на вашу систему

дозволить передавати файли на комп'ютери типу PC. Компанія Apple працює над

включенням у наступні випуски власних засобів підтримки клієнтів SMB.

До того ж, оскільки дана ОС є Posix-сумісної, Apple змогла включити в

її Web-сервер Apache Web Server 1.3.4, що працює більш ніж на половині всіх

Web-сайтів у Internet. Це дає можливість організувати на основі MacOS X

Server стабільний, швидкий і Internet-сервер, що має прекрасну підтримку.

По суті, MacOS X Server є версія 1.0 мережної ОС компанії Apple. Проте

вона не позбавлена хиб, таких як відсутність власних засобів підтримки

комп'ютерів типу PC, а також набору засобів адміністрування зі зручним

графічним інтерфейсом. Якщо ваша мережа складається винятково з комп'ютерів

Macintosh, MacOS X Server є те, що вам треба. Але якщо вам необхідно знайти

рішення для неоднорідної мережі, продовжуйте свої пошуки або почекайте

виходу такого реліза.

Отже, MacOS X Server - надійне серверне середовище для мереж на базі

комп'ютерів Apple. Може бути використанеяк у якості файла-серверу, так і в

якості серверу для виходу в Internet. У складі MacOS X Server є засоби

NetBoot і Macintosh Management Services. Вони дозволяють централізовано

управляти користувальними профілями і процесом інсталяції додатків у

мережах Macintosh і зменшують час на адміністрування, обслуговування і

підтримку ІС.

MacOS X Server, встановлена на новому Macintosh Server G3, є самою

швидкою платформою для роботи Web-серверу Apache, перевершуючи Linux,

Solaris і Windows NT для порівнянних по ціні конфігурацій. Крім того, MacOS

X Server також набагато продуктивніша, чніж Windows NT, при роботі в мережі

з високими навантаженнями.

Переваги: стабільне серверне середовище з витісняючою багатозадачнітю.

Є можливість працювати на основі конфігурації NetBoot, що дозволяє

централізовано зберігати й адмініструвати додатки і профілі цих систем.

Недоліки: ліцензійні проблеми за підтримкою засобами NetBoot таких

поширених додатків, як Photoshop. Не має власних засобів підтримки клієнтів

Windows SMB.

Ціна: $499. Для функціонування MacOS X Server потрібно Apple G3

Server.

Платформи: Apple Macintosh G3 Server.
Информационная Библиотека
для Вас! 

 Поиск по порталу:
 

© ИНФОРМАЦИОННАЯ БИБЛИОТЕКА 2010 г.