рефераты
рефераты рефераты
 логин:   
 пароль:  Регистрация 

МЕНЮ
   Архитектура
География
Геодезия
Геология
Геополитика
Государство и право
Гражданское право и процесс
Делопроизводство
Детали машин
Дистанционное образование
Другое
Жилищное право
Журналистика
Компьютерные сети
Конституционное право зарубежныйх стран
Конституционное право России
Краткое содержание произведений
Криминалистика и криминология
Культурология
Литература языковедение
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Международные отношения и мировая экономика
Менеджмент и трудовые отношения
Музыка
Налоги
Начертательная геометрия
Оккультизм и уфология
Педагогика
Полиграфия
Политология
Право
Предпринимательство
Программирование и комп-ры
Психология - рефераты
Религия - рефераты
Социология - рефераты
Физика - рефераты
Философия - рефераты
Финансы деньги и налоги
Химия
Экология и охрана природы
Экономика и экономическая теория
Экономико-математическое моделирование
Этика и эстетика
Эргономика
Юриспруденция
Языковедение
Литература
Литература зарубежная
Литература русская
Юридпсихология
Историческая личность
Иностранные языки
Эргономика
Языковедение
Реклама
Цифровые устройства
История
Компьютерные науки
Управленческие науки
Психология педагогика
Промышленность производство
Краеведение и этнография
Религия и мифология
Сексология
Информатика программирование
Биология
Физкультура и спорт
Английский язык
Математика
Безопасность жизнедеятельности
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
Ветеринария
Делопроизводство
КредитованиеГлавная > Право > Анализ пенсионногозаконодательства Украины и других стран

Право : Анализ пенсионногозаконодательства Украины и других стран

Анализ пенсионногозаконодательства Украины и других стран

Додаток 1: “Пенсійний фонд (ПФ)”

-----------------------

ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

НАГЛЯДОВА РАДА

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ

ДИРЕКТОР

Зобов’язана здійснювати адміністративне управління Накопичувальним фондом.

Застосовувати фінансові санкції, передбачені законом.

Стягувати з платників страхових внесків несплачені суми страхових внесків.

Порушувати відповідно до чинного законодавства справу про банкрутство

підприємства, установи, організації або вносити пропозицію щодо скасування

державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності в разі

систематичної несплати ними страхових внесків.

Вилучати в установленому законодавством порядку у пудприємств і фізичних

осіб – суб’єктів підпрємницької діяльності документи, що підтверджують

приховування (заниження) розміру заробітньої плати (доходу) та інших

виплат, на які нараховується страхові внески, або порушення порядку

використання коштів ПФ та Накопичувального фонду.

Вимагати від керівництва та інших посадових осіб підприємства, а також від

фізичних осіб усунення виялених порушень законодавства про порядок

нарахування, та обчислення та сплати страхових внесків, здійснення

фінансових операцій з коштами ПФ та порядку їх використання.

Не частіше одного разу на календарний рік проводити планові, а також

позапланові перевірки на будь – яких підприємствах, та у фізичних осіб –

підприємницької діяльності бухгалтерських книг, звітів, кошторисів та

інших документів, пов’язаних з нарахуванням, обчисленням та сплатою

страхових внесків, отримувати необхідні пояснення, довідки і відомості (у

тому числі письмові) з питань, що виникають під час таких перевірок.

У разі потреби вимагає від правління ПФ проведення аудиторської перевірки

діяльності ПФ або окремих напрямів його роботи

Погоджуе бюджет ПФ і схвалюєзвіт про його виконання протягом десяти робочих

днів з дня їх отримання та подає зауваження і пропозиції правлінню ПФ

Отривувати безоплатно від органів державної влади, підприємств будь якої

форми власності, виду діяльності та господарювання і від фізичних осіб –

суб’єктів піжприємницької діяльності

Відомості, пов’язані з нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових

внесків, а також інші відомості, неодхідні для виконання ними функцій,

передбачених Законом

Функції

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОРГАНИ ПФ

визначає уповноважений банк

Затверджує умови і порядок проведення тендера щодо вибору аудитора та

організацій, які здійснюють виплату і доставку пенсій

За погодженням з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку

готує пропозиції щодо кандидатури радника з інвестиційних питань, умов

укладання з ним договору, які подаються на розгляд і затвердження Ради

Накотичувального фонду

Подає на розгляд КМУ пропозиції щодо розміру страхових внесків

Функції

ПРАВЛІННЯ

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ

Пенсійний фонд

Права
Информационная Библиотека
для Вас! 

 Поиск по порталу:
 

© ИНФОРМАЦИОННАЯ БИБЛИОТЕКА 2010 г.