рефераты
рефераты рефераты
 логин:   
 пароль:  Регистрация 

МЕНЮ
   Архитектура
География
Геодезия
Геология
Геополитика
Государство и право
Гражданское право и процесс
Делопроизводство
Детали машин
Дистанционное образование
Другое
Жилищное право
Журналистика
Компьютерные сети
Конституционное право зарубежныйх стран
Конституционное право России
Краткое содержание произведений
Криминалистика и криминология
Культурология
Литература языковедение
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Международные отношения и мировая экономика
Менеджмент и трудовые отношения
Музыка
Налоги
Начертательная геометрия
Оккультизм и уфология
Педагогика
Полиграфия
Политология
Право
Предпринимательство
Программирование и комп-ры
Психология - рефераты
Религия - рефераты
Социология - рефераты
Физика - рефераты
Философия - рефераты
Финансы деньги и налоги
Химия
Экология и охрана природы
Экономика и экономическая теория
Экономико-математическое моделирование
Этика и эстетика
Эргономика
Юриспруденция
Языковедение
Литература
Литература зарубежная
Литература русская
Юридпсихология
Историческая личность
Иностранные языки
Эргономика
Языковедение
Реклама
Цифровые устройства
История
Компьютерные науки
Управленческие науки
Психология педагогика
Промышленность производство
Краеведение и этнография
Религия и мифология
Сексология
Информатика программирование
Биология
Физкультура и спорт
Английский язык
Математика
Безопасность жизнедеятельности
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
Ветеринария
Делопроизводство
КредитованиеГлавная > Литература > Бурлескно-травестійне віршування 18 ст.

Литература : Бурлескно-травестійне віршування 18 ст.

Бурлескно-травестійне віршування 18 ст.

РЕФЕРАТ

на тему: Бурлескно-травестійне віршування XVIII ст. як передумова

появи "Енеїди" І.Котляревського

[pic]

студентки

факультету: Українська філологія

Луганського державного педагогічного

університету ім. Т. Шевченка

Вірші-травестії - пізне явище української літератури. Автори їх -

мандровані дяки. Вірші-травестії - це в основному породження середини 18

ст., коли все глибшою ставала криза старої феодально-релігійної ідеології.

Вони розвивалися протягом короткого часу. Остаточне покріпачення

широких мас українського народу 1783 р. поклало край мандруванню дяків-

пиворізів, а разом з тим погубило і їхню творчість загалом.

Віршів-травестій збереглося трохи більше десятка, все у записах кінця

18 - першої половини 19 і навіть початку 20 сторіччя. Воно користувалися

значною популярністю, довго жили в народній пам(яті. Жанр пародія-травестія

відомий з кінця 17 ст.

Питання про генезу травестії в українській літературі досліджено дуже

мало; не вивчені її зв(язки з аналогічними явищами в інших літературах.

Тематично українські вірші - травестії поділяються на 2 групи -

різдвяні і великодні. Вони виникли з біблійно-євангельських та апокрифічних

легенд про Адама і Єви з раю, про народження Христа, його воскресіння та

інш. Але травестійний спосіб розробки релігійних тем призвів до того, що у

віршах не залишилось від "святих образів" нічого, крім сюжетних схем і

імен.

Наприклад, народження Христа " "Пісні рождеству Христову" є лише

приводом для зображення веселої і гомінкої гулянки селян у корчмі.

Для всіх різдвяних і великодніх віршів найхарактерною рисою є те, що

в них світ богів і святих зливається із світом українського простолюду.

Образи небожителів втрачають свої божественно-ірреальні риси. І пекло з

раєм - реальна земля.

Всі вірші-травестії звучать бадьоро, святково, оптимістично,

відображаючи цим історичний оптимізм народних мас, який вони не втрачали

навіть в важких умовах, відображається "панібратський" гумор народу,

стосовно "божих речей".

Мова травестій - жива народна розмовна українська мова.

Є такі травестії: "Піснь світська", "Вірш на великдень", "Вірша,

говоренная гетьману запорожцами на світлий празник воскресенія Христово

1791 года".

Бурлеско-травестійне віршування, як і породії на церковні відпраи,

були найяскравішим виявом тогочасного вільнодумства у "божих речах". І це

визивало обурення клерикальних кіл.

Перечитуючи такі травестії, як "Великоднія вірша", ми бачимо такі

рядкі, де зображені загальні танці:

Перше навприсядки брали,

Потім били трепака,

А дівчата забивали

Підківками гоцака.

А зараз ми можемо побачити аналогічні картини в "Енеїді": "Еней і сам

тут розгулявся, як на аркані жеребець, з Дідорою за руки взявся, пішов із

нею у танець", тобто дуже близько до жанрових сцен віршів-травестій.

Зрештою і "перелицювання" Вергілівської "Енеїди" в кінці 18 ст. не

було чимось винятковим в українській літературі, а скоріше сказати

закономірним. Найпрозорливіші поборники феодальних клерикально-релігіозних

порядків бачили невідтворність історичного руху, усвідомлювали неминучість

краху своїх ідей. Процес йшов повним ходом, людство, сміючись, прощалось із

своїм минулим. Серйозні речі переходили в комедію, фарс.

В цей час Опанас Лобисевич був автором низки перекладів з латинської

мови у травестійно-бурлескному стилі.

Але в своєму вільнодумстві автори віршів-травестій 18 ст. були

сміливішими за Котляревського. В "Енеїді" травестуються, "перелизовуються"

античні, поганські боги.

Література:

Історія української літератури у 8-ми томах, том2 (друга половина 18

ст. - тридцяті роки 19 ст.)

Автори тома (Л.Є.Махновець, Д.В.Чалий, Є.С.Шабліовський,

В.Є.Шубравський), К., 1967 р., с.53-79.
Информационная Библиотека
для Вас! 

 Поиск по порталу:
 

© ИНФОРМАЦИОННАЯ БИБЛИОТЕКА 2010 г.