рефераты
рефераты рефераты
 логин:   
 пароль:  Регистрация 

МЕНЮ
   Архитектура
География
Геодезия
Геология
Геополитика
Государство и право
Гражданское право и процесс
Делопроизводство
Детали машин
Дистанционное образование
Другое
Жилищное право
Журналистика
Компьютерные сети
Конституционное право зарубежныйх стран
Конституционное право России
Краткое содержание произведений
Криминалистика и криминология
Культурология
Литература языковедение
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Международные отношения и мировая экономика
Менеджмент и трудовые отношения
Музыка
Налоги
Начертательная геометрия
Оккультизм и уфология
Педагогика
Полиграфия
Политология
Право
Предпринимательство
Программирование и комп-ры
Психология - рефераты
Религия - рефераты
Социология - рефераты
Физика - рефераты
Философия - рефераты
Финансы деньги и налоги
Химия
Экология и охрана природы
Экономика и экономическая теория
Экономико-математическое моделирование
Этика и эстетика
Эргономика
Юриспруденция
Языковедение
Литература
Литература зарубежная
Литература русская
Юридпсихология
Историческая личность
Иностранные языки
Эргономика
Языковедение
Реклама
Цифровые устройства
История
Компьютерные науки
Управленческие науки
Психология педагогика
Промышленность производство
Краеведение и этнография
Религия и мифология
Сексология
Информатика программирование
Биология
Физкультура и спорт
Английский язык
Математика
Безопасность жизнедеятельности
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
Ветеринария
Делопроизводство
КредитованиеГлавная > Геология > Геология

Геология : Геология

Геология

1.5. Історія геологічного розвитку.

В формуванні докембрійського фундамента в районі Середнього Побужжя

прийнято виділяти період геоксинклінального розвитку з доскладчатою та

складчатою стадіями і період платформенного розвитку (Усенко, 1962). Перший

з вказанних етапів існування геосинкліналі характеризується стійким та

довгим прогибом земної кори з накопиченням потужньої товщі теригенних пород

синицьовської свити. Відкладення цього етапа представляють собою породи

мергелисто-глинистої формації з перевагою суттєво глинистих осадів. На

другомі етапі розвитку геосинкліналі стійке прогинання змінюється серією

коливальних рухів, при загальній тенденції до спуску. Амплітуда цих рухів

не була постійною, в зв’язку з чим літологія осадів відрізняється значною

пестротою. З початковою фазою цього етапа зв’язана седимітація пород кошаро-

олесандрівської свити, які відносяться до вуглисто- глинисто- пісчаної

флітоїдної формації. В більш пізню фазу другого етапа, яка характеризується

енергичним рухом на локальних ділянках, нокопичились напрацьовані осади. З

данним етаплм розвитка потрібно зв’язувати появу глибинних розломів, по

яким в земну кору упроваджувались базальтовий і перидотитовий розплави. В

результаті кристалізації вказаних розплавів виникли парагенетичні асоціації

основних і ультраосновних пород. З наступним етапом розвитку

геосинклінальної зони пов’язано формування основної складчатості, в

результаті якої виникла велика орогенна система. В той же час в результаті

регіонального метаморфізма формуються гнейсові серії, а основні породи

переходять в метабазити і ортогнейси. Складковий період розвитку

геосинкліналі закінчується появою трахітоїдних інтрузинних гранітів.

В платформовий етап розвитка дохембрія, в основному оформлюється блокова

його будова. Оновлюються глибинні розломи, з’являються нові дез’юнктивні

порушення північно-східного і субширотного напрямку. На протязі усього

палеозоя і раннього мезозоя досліджуємий район являвся ділянкою зноса. В

юрський і особливо нижнє’меловое’ час встановилась найбільш сприятлива

палеографічна обстановка для породоутворення. В межах вивчаємого района

континентальні умови збереглись до верхньонеоцінового часу. В київському

віці морський режим існував на всій площі района. Після відходу

верхньонеоцінового моря весь район представляв собою сушу з перважним

розвитком процесів денудації і лише в сармацькому віці мілководний морський

басейн періодично захоплює південні ділянки дослідженої території. В

местичному і поетичному віках значні ділянки південної і західної частин

района все ще представляли собою опріснений басейн з розвиненою цельтовою

областю.

В четвертинний часс накопичуються тільки континентальні відклади

(алювіальні, цедюніальні еодові).
Информационная Библиотека
для Вас! 

 Поиск по порталу:
 

© ИНФОРМАЦИОННАЯ БИБЛИОТЕКА 2010 г.