рефераты
рефераты рефераты
 логин:   
 пароль:  Регистрация 

МЕНЮ
   Архитектура
География
Геодезия
Геология
Геополитика
Государство и право
Гражданское право и процесс
Делопроизводство
Детали машин
Дистанционное образование
Другое
Жилищное право
Журналистика
Компьютерные сети
Конституционное право зарубежныйх стран
Конституционное право России
Краткое содержание произведений
Криминалистика и криминология
Культурология
Литература языковедение
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Международные отношения и мировая экономика
Менеджмент и трудовые отношения
Музыка
Налоги
Начертательная геометрия
Оккультизм и уфология
Педагогика
Полиграфия
Политология
Право
Предпринимательство
Программирование и комп-ры
Психология - рефераты
Религия - рефераты
Социология - рефераты
Физика - рефераты
Философия - рефераты
Финансы деньги и налоги
Химия
Экология и охрана природы
Экономика и экономическая теория
Экономико-математическое моделирование
Этика и эстетика
Эргономика
Юриспруденция
Языковедение
Литература
Литература зарубежная
Литература русская
Юридпсихология
Историческая личность
Иностранные языки
Эргономика
Языковедение
Реклама
Цифровые устройства
История
Компьютерные науки
Управленческие науки
Психология педагогика
Промышленность производство
Краеведение и этнография
Религия и мифология
Сексология
Информатика программирование
Биология
Физкультура и спорт
Английский язык
Математика
Безопасность жизнедеятельности
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
Ветеринария
Делопроизводство
КредитованиеГлавная > География > Ресурсно-природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

География : Ресурсно-природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

Ресурсно-природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

Міністерство освіти України

Тернопільська Академія Народного Господарства

Курсова робота з:

Розміщення продуктивних сил.

Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки

Китаю.

Виконав:

студент групи

Науковий керівник:

Тернопіль - 2000

План.

Вступ

1. Природні і екологічні фактори

2. Природний потенціал за виробничим призначенням генетичними ознаками і

ступенем вичерпності. Структура природно-ресурсного потенціалу.

3. Мінеральні ресурси, як основа розвитку провідних галузей економіки.

4. Земельні, водні, кліматичні ресурси

5. Екологічна оцінка природних ресурсів

Висновки

Список літератури.

Вступ.

В цій курсовій роботі, я постараюсь висвітлити всі природні фактори,

природні умови, а саме кліматичні, земельні, природні, водні, екологічні

і який вони мають вплив на економіки держави в цілому і на окремі галузі її

економіки.

Моя курсова робота складається з 5 розділів в яких висвітлені ці

фактори і їх вплив на економіку Китаю.

Також у цій роботі є вступ, висновки і список літератури якою я

користувався при написанні цієї курсової.

Найгострішою проблемою цієї роботи це є екологічні умови, що

склалися на території Китаю.

1. Природні і екологічні фактори.

КНР розміщена у Центральній і східній Азії. Протяжність кордонів - 36

тис. км, в тому числі - 21.5 тис. км, сухопутні, біля 15 тис. км -

морські. . КНР межує з КНДР, Росією, Монголією, Афганістаном, Індією,

Непалом, Бутаном, Союзом мьянма, Лаосом та В'єтнамом. КНР омивається

Бохайською затокою, Жовтим, Східно-Китайським і Південно-Китайським морями.

Географічне положення сприяє розвитку економічних зв'язків Китаю з

країнами Південно-Східної Азії, розвинутими країнами світу - Японією, з

такими великими країнами, як Індія, Росія.

КНР має сприятливі природні умови для розвитку сільського

господарства, багаті природні ресурси для розвитку сільського

господарства, багаті природні ресурси для розвитку промисловості.

Екологічні фактори а саме екологічна ситуація в КНР склалась нелегко

тому що лише Переробляється 1/5 промислових стоків, 1/3 промислових

твердих відходів. Забруднення повітря у великих промислових містах, як

правило, перевищує допустимі норми.

В атмосферу викидається кожен рік більше 10 млн. т сполук сірки, декілька

млн. т окислів азоту, що сприяє Утворенню "кислотних дощів".

2. Природний потенціал за виробничим призначенням генетичними ознаками і

ступенем вичерпності. Структура природно-ресурсного потенціалу.

Природно-ресурсний потенціал. Китай - третя за площею країна світу - має

значний земельний фонд, великі запаси корисних копалин, потужні

гідроресурси, а також широкі можливості щодо освоєння ресурсів океану.

Природа Китаю багата і різноманітна. На півночі суворі гірські хребти,

покриті лісами або степами помірного поясу, прилягають до холодних

просторів Сибіру, а на півдні - гори з вічнозеленими тропічними лісами. На

рівнинах Східного Китаю, що знаходиться під впливом теплих мусонів Тихого

океану, розкинулись родючі поля, на заході -безводні простори найбільших

азіатських пустель і гори, вкриті вічними снігами.

Площа сільськогосподарських угідь у КНР становить близько 350млн

гектарів, або трохи більш як 1/3 території країни.

Ще 1/6 території зайнято лісами. Орні землі становлять близько 100млн

гектарів, або 11 % земельного фонду. Але якщо врахувати, що в окремих

районах можна збирати 2-3 врожаї на рік, посівна площа Китаю набагато

більша, ніж площа ріллі, вона оцінюється в 150-170млн гектарів.

Основна частина орних земель припадає на східні райони країни, на

заході знаходиться тільки 12 % таких земель.

Китай надзвичайно багатий сировинними паливними і мінеральними ресурсами .

Великі запаси залізної руди і руд легуючих металів для чорної металургії є

в більшості провінцій, зокрема - в Північному Китаї, Сіньцзяні та на

півдні. Особливо багато родовищ руд поліметалів, олова, сурми, вольфраму,

ртуті в провінціях Південного та Південно-Західного Китаю.

Тут є також великі поклади фосфоритів, плавикового шпату, азбесту,

різноманітних будівельних матеріалів.

Промислові запаси вугілля становлять майже 1/3 світових.

На провінції Північного Китаю припадає половина запасів вугілля в

країні, ще 1/5 запасів зосереджена в провінціях північного заходу. 1/3

території Китаю перспективна на нафту й газ. Найкраще розвідані нафтоносні

площі знаходяться на півночі Великої Китайської рівнини (1/3), на

північному сході (1/4) та на північному заході.

Перспективний на нафту шельф китайських морів. У країні є значні

запаси ядерної сировини: в провінціях Гуандун, Сіньцзян, Цінхай та у

Внутрішній Монголії. Можливості енергетики істотно доповнюються великим

гідропотенціалом. Річний стік річок Китаю - 2,7 тис. км3, що становить

майже 9 % стоку всіх річок земної кулі

3. Мінеральні ресурси, як основа розвитку провідних галузей економіки.

КНР багата на мінеральні ресурси. Вона має значні запаси практично усіх

видів природних ресурсів /140/. Перше місце у світі Китай займає за

запасами вольфраму, олова, сурми, титану, цинку, магнезиту, літію, бури,

рідко земельних елементів; друге — за запасами бокситів, фосфору, нікелю,

ртуті, марганцевих руд, молібдену, ніобію; третє — за запасами вугілля,

залізної руди. Є значні родовища нафти, сланців, сірки, солі, гіпсу, міді.

Родовища вугілля розміщені по всій території; найбільші з них на півночі /1

/З в провінції Шаньсі/.

Гідроенергоресурси КНР найбільші у світі, але використовуються лише на 3-

5%.

Запаси горючих сланців оцінюють у 7 млрд.т /пров.Ляонин і Південний Китай/.

Запаси залізної руди /50 млрд.т/ в основному зосереджені у Північно-

Східному Китаї /60%/. Ресурси марганцю становлять 1/10 частки світових

запасів. За запасами молібденових руд /пров.Ляонин/ КНР поступається лише

США. Є значні родовища нікелю, хрому. Боксити промислового значення

становлять 400 млн.т /біля 30% зосереджено у провінції Шансі/, міді — 50

млн.т. Ресурси олова — 15% світових запасів /половина з них в родовищі

Гецзю в провінція Юньань/. Сурма /75% світових ресурсів/ знаходиться в

основному в провінції Хунань; ртутні руди /450 тис.т/ — провінція Гуйчжоу.

Запаси свинцю і цинку /9 і 12 млн.т/ зосереджені на північному сході та у

центральному Китаї. Запаси титану становлять 20% світових, вольфраму —

понад 90% /Даюйське родовище у провінції Цзянсі — найбільше у світі /.

За запасами золота КНР посідає четверте місце у світі /40% — провінція

Шаньдунь/. Ресурси рідко-земельних елементів /Внутрішня Монголія/ у 5 разів

перевищують рівень усіх інших країн світу, разом узятих.

Є у Китаї значні родовища металічних корисних копалин /залізного піриту,

магнезиту, фосфору, азбесту, графіту, плавикового шпату /. Таким чином,

найбагатші запаси корисних копалин сприяють економічному розвитку країни,

хоч не всі вони використовуються у повній мірі."

КНР це розвинута держава і тому запаси мінеральних ресурсів дуже важливі

для розвитку провідних галузей економіки.

4. Земельні, водні, кліматичні ресурси.

Рельєф в основному гірський: 58 % території розміщено на висоті понад 1

тис.м над рівнем моря, рівнини становлять тільки 12%. Найвища частина

країни — західна. Тут розміщене найбільше у світі Тібетське нагір'я, яке

називають "Дахом світу" /середня висота — 4,5 тис.м/. Нагір'я оточене

високими гірськими системами — Гімалаями, Каракорумом, Куньлунем. На

півночі знаходяться Східний Тянь-Шань, Монгольський Алтай, а на півночі та

північному заході — великі пустелі — Таримська, Джунгурська, Алашань, Гобі.

Г На схід рельєф знижується. Тут знаходяться Велика Китайська рівнина та

рівнина Дунбейпіньюань — регіони давнього землеробства.

Клімат Китаю різноманітний. На заході він різко континентальний. Середня

температура січня від —10 до —25 С. Опадів — усього 50—250 мм на рік.

Сніговий покрив незначний, що сприяє випасу худоби.

На сході кліматичні умови сприяють вирощуванню двох урожаїв протягом року.

Тут клімат мусонний, субтропічний і тропічний. Середня температура січня

від —4 С на півночі, до +8 С на півдні, липня — на рівнинах 20-28 С. Опадів

від 50-100 до 400-800 мм на півночі та заході, 2000-2500 мм і більше — на

півдні. Восени часті тайфуни. Для Китаю характерні поводі та засухи. Поводі

характерні для рік Хуанхе і Янцзи та зв'язані з тайфунами.

Ґрунтовий покрив характеризується значною різноманітністю. Практично є всі

види грунтів Євразійського континенту, крім тундрових і північної тайги.

Лише 10% території — орні землі, 14% ліси, 31% — пасовища, останні 45% —

піскові і кам'янисті пустелі, інші землі. Китай не має значних перспектив

розвитку сільського та лісового господарства за рахунок розширення угідь.

За запасами поверхневих вод Китай займає шосте місце у світі. На душу

населення припадає 2,7 тис. м запасів води /25% середньосвітового

показника /.

У Китаї є велика кількість річок /їх загальна протяжність біля 227 тис.км/.

Найбільша річка Китаю і третя у світі /після Нілу і Амазонки/ — Янцзи.

Друга — Хуанхе.

На річках — значні коливання рівня води по сезонах року, що ускладнює

річкове судноплавство. У Китаї збудовано багато каналів. Найбільший у світі

Великий канал /від Пекіна до Ханчжоу/, будівництво якого почалось ще 2,4

тис.років тому. Площа озер — 80 тис.км . Серед них 12 великих.

Багаточисленні озера є у басейні нижньої течії р.Янцзи /Дунтінху, Поянху,

Тайху/.

Флора і фауна дуже різноманітні. Ліси на півночі мішані і хвойні, на півдні

широколистяні субтропічні та тропічні. Флора багата, нараховує 35

тис.видів. Найбільш рідкісні дерева — даурська модрина, тайванська сосна,

метасеквоя, глинстробус китайський, червоний кипарисовик. Є тунгове,

лакове, камфорне дерева, олійна камелія, бамбук та інші, які

використовуються у промисловості. У Китаї водиться 3,5 тис. видів хребетних

/10 % світової фауни/, 2 тис. видів риб, 1,1 тис. видів птахів, 450 видів

диких тварин та інші. До найбільш рідкісних тварин відносяться бамбуковий

ведмідь /панда/, золотиста мавпа, такій, білогрудий олень, річковий

дельфін, янцзийський крокодил, червона білка, димковий леопард.

5. Екологічна оцінка природних ресурсів

Екологічна ситуація, що склалась на даний момент в Китаї є складна

тому що лише 1/5 промислових стоків і різних твердих відходів. Забруднення

повітря у великих містах і центрах промисловості Китаю як завжди велика

тому і це є теж екологічною проблемою.

Із 27 великих річок 15 надзвичайно забрудненні. У них щорічно

викидається понад 80 млн. тонн забруднених стоків.

І це все ще не одна проблема екології Китаю, тому в цій країні

робиться все можливе для того щоб якнайбільше зменшити викиди в атмосферу

і повітря, воду у землю.

Тому в Китаї на всіх підприємствах, що займаються промисловою, або

хімічною діяльність необхідною умовою є фільтрацію відходів їхнього

виробництва.

Але у Китаї дещо зроблено щодо охорони і екологічної стабільності

фауни і флори.

У країні нараховуються понад 50 зоопарків, 85 заповідників ( площа

яких сягає 2,2 млн. га).

Тому в Китаї люди стараються, як найефективніше використовувати свої

ресурси.

Висновок.

Я надіюсь, що у цій роботі я висвітлив самі найголовніші проблеми, що

стосувались цієї роботи, а саме проблеми екології Китаю і ситуації, що

склалась навколо цієї держави, а також природні, водні, земельні ресурси.

Моя курсова робота заслуговує на високу оцінку.

Список використаної літератури.

1. Качан Є. П. " Економічна і соціальна географія зарубіжних країн.

1997р.

2. Тарасюк В. П. "Економічна географія східних країн" 1996р.

3. Пелепченко Р.Р. "Географія Китаю" 1998р.

4. Стрицюк А.П. "Китай" К. 1999р.
Информационная Библиотека
для Вас! 

 Поиск по порталу:
 

© ИНФОРМАЦИОННАЯ БИБЛИОТЕКА 2010 г.